fredag 3. september 2010

Unanimeter et constanter Oslo, Oslo´s byvåpen, litografi


Ingen kommentarer: